Kategori: İş ve stres

  • Commitment and Well-being: The Relationship between Employee Well-being and Organizational Commitment

    Introduction Employee well-being and organizational commitment are increasingly important issues in today’s business world. Companies aim to increase productivity by ensuring the happiness and loyalty of their employees. This article examines the relationship between employee well-being and organizational commitment, discusses the impact of this relationship on businesses, and provides recommendations for developing effective strategies. Employee…

  • İnsanların Stresle Başa Çıkma Stratejileri

    Giriş: Stres, modern yaşamın bir parçası haline gelmiş yaygın bir sorundur. Günlük hayatta iş, ilişkiler, finansal sorunlar, sağlık problemleri gibi birçok faktör stresi tetikleyebilir. Ancak, stresle başa çıkma stratejileri, sağlıklı bir zihinsel ve duygusal dengeyi korumak için hayati öneme sahiptir. İnsanlar stresi etkili bir şekilde yöneterek, daha iyi bir yaşam kalitesi ve sağlıklı ilişkiler kurabilirler.…

  • İşyerinde İş Stresi ve Çalışanların Psikolojik Sağlığı

    Giriş: İş stresi, günümüz çalışma ortamında sıklıkla karşılaşılan bir sorundur. Yoğun iş temposu, rekabet ortamı, performans beklentileri ve iş ilişkileri gibi faktörler, çalışanların psikolojik sağlığını etkileyebilir. Bu makalede, işyerindeki iş stresinin nedenlerini, etkilerini ve çalışanların psikolojik sağlığı üzerindeki uzun vadeli sonuçlarını daha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Ayrıca, iş stresiyle başa çıkma stratejilerini, işverenlerin rolünü ve…